Ett extremt flexibelt system

27 november, 2019

Om du är van vid ett traditionellt tyngdkraftsbaserat system, behöver du förändra hela ditt sätt att se på vattentransport. Jets™ erbjuder möjligheten att dra rören uppåt och helt slippa utmaningarna med tyngdlagen.

En elektronisk kontrollenhet styr systemet. När kondensvattnet inuti vattentanken når en viss förutbestämd nivå, triggar tankens nivåomkopplare att ventilen ska öppnas. Vattnet lyfts sedan till taket via ett vakuumrör.

Denna högeffektiva process tar bara ett par sekunder.

Bortforsling av kondensvatten – huvudsida

Reducera framtida kostnader med Jets™

Jets™ system gör att du helt slipper golvavlopp, då kondensvattnet lyfts upp till taket med hjälp av kraften från vakuum.

  • Vertikala och horisontella rör
  • Enkel installation
  • Tryggt system

En typisk Jets™ vakuumsystem-konfiguration:

1. Vacuumrator™ pump

Vacuumrator™-pumpen är hjärtat av vårt system och underhåller flera vattentankar. Det genererar effektivt vakuum och använder mycket lite energi. Pumpen kan också hantera vattenbassänger, pantmaskiner och toaletter. Kontakta oss för mer information eller för hjälp med ditt projekt.

 

2. Elektronisk kontrollenhet

Kontinuerlig automatisk övervakning och styrning av pumpen, ventilerna och vattensamlingstankarna finns. Detta gör att systemet fungerar smidigt och med larmsignaler blir felsökning, service och underhåll enklare.

3. Vattensamlingstank

Jets™ vattensamlingstankar är installerade under frysar och kylar för att samla kondensvatten. När vattennivån når en förutbestämd punkt, öppnas en nivåsensor i tanken som triggar vakuumventilen i taket att öppnas. Vi har vattensamlingstankar i olika höjd för att möta era önskningar.

4. Vakumventiler

Jets™ vakuumventiler i taket triggas av nivåsensorer i vattensamlingstankarna. Ventilerna öppnas ett par sekunder och möjliggör att vakuumet kan lyfta kondensvattnet vertikalt upp till taket där det når huvudrören.

5. Vakuumrör

Att transportera vätskor i vakuumrör är väldigt effektivt och helt oberoende av tyngdkraften. Därför används rör med små diametrar, där 32 mm och 50 mm är de vanligaste.

6. Transportfickor

Transportfickor installeras för att försäkra sig om en säker och smidig transport av kondensvattnet.

Visa alla referenser