Referenser

Våra miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter har installerats på vitt skilda platser världen över. Du får gärna ta del av vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld nedan!

Referenser

Kontakta oss

Är du intresserad av våra produkter? Vill du att vi skickar dig mer information? Kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi snart till dig!

Kontakt

Miljövänliga avloppslösningar

Flexibla vakuumtoaletter för enskilda avloppssystem

Jets™️ Sverige AB levererar i första hand vakuumtoaletter till villor, fritidshus, stugområden och fastigheter med enskilda avloppssystem. Våra toalettsystem med vakuum kan dock installeras och användas i princip var som helst. Vi har levererat våra olika avloppssystem som:

  • mobila toalettlösningar i U-länder
  • på bergstoppar
  • på Antarktis
  • kryssningsfartyg och festivaler
  • som fasta installationer i miljövänliga Green Buildings-projekt
  • för hantering av kondensvatten i diverse butiker.

Jets™️ energisnåla och miljövänliga toaletter har blivit en kostnadseffektiv och tillgänglig lösning globalt. Du kan läsa mer om våra olika uppdrag här.

 

Vilket avloppssystem passar ditt hus?

Det är inte alltid lätt att veta vilket avloppssystem som passar just din fastighet. För det första behöver du ta reda på vilken typ av avloppsvatten det handlar om, samt hur många hushåll anläggningen ska sköta. Du behöver även kontakta miljökontoret i din kommun för att ta reda på hur du kan uppfylla rätt miljökriterier. Avloppsvattnet får t.ex. inte kontaminera grundvatten eller grannarnas dricksbrunnar.

Jets™️ vakuumtoalett har olika mottagningsalternativ, som till exempel:

  • anslutning till kommunalt avlopp när du vill dra BDT-vatten och/eller svartvatten till det befintliga avloppet. Detta är exempelvis aktuellt om huset ligger lägre än avloppsnätet eller om ett våtutrymme byggs i källaren.
  • septitank används ofta till enskilda avlopp där man inte får släppa ut toalettvatten. Väljer du Jets™️ behövs endast en mindre tankenhet eftersom det är så liten mängd vatten som följer med toalettavfallet.
  • biotank tar emot det malda toalettfallet till ett partikelfilter. Biotanken kan placeras på valfri plats på tomten och töms enkelt några gånger per år i din latrinkompost för efterkompostering.

Kombinerar du något av dessa alternativ med ett minireningsverk för BDT-vatten får du ett komplett paket för ditt hus, villa eller stuga. Reningsverket renar gråvattnet i olika steg och har inga rörliga delar eller filter som behöver bytas ut. Vårt minireningsverk Ecomotive™ A02 skiljer gråvattnet (BDT) från svartvattnet och skapar en optimal avloppslösning.

 

Miljövänligt avloppssystem med låga driftkostnader för hus & villa

Med ett avloppssystem från Jets™ håller du kostnaderna nere samtidigt som du spar på miljön. Våra vakuumpumpar körs med ett batteri som kan laddas med hjälp av en solcellspanel. Vakuumtoaletterna har en behållare med 25 liter vatten (t.ex. regnvatten), som räcker till cirka 50 spolningar. Detta innebär att vår toalettlösning ger dig en mycket låg el- och vattenförbrukning. Samtidigt kräver gråvattenreningsanläggningen Ecomotive A02 minimalt med underhåll.

Anläggningen behöver endast tömmas på slam en gång per år för permanentboende och en gång var femte år för fritidshus och sommarstugor. Du behöver dessutom aldrig tillföra några kemikalier då anläggningen är helt baserad på en biologisk process, vilket är ännu en miljövänlig aspekt.