Septiktankar och mottagningssystem för avloppsvatten

Latrinavfallet, plus den lilla mängd vatten (0,5 l per spolning) som spolas ner i vakuumtoaletten, transporteras vidare till en mottagningsenhet. Tack vare den lilla mängd vatten som följer med toalettavfallet så behövs endast en mindre septiktank. Du kan välja att samla upp toalettavfallet i en sluten avloppstank, en biotank (för vidare kompostering) eller ett förbränningssystem. Vill du istället skicka avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet så fungerar det också.