Kompletta vakuum- och toalettsystem

Med de fyra systemtyperna Standard, Flexi, Flexi Plus och VIP har vi en lösning för dig som ska ha endast 1 toalett och upp till 15 toaletter. Flexi och Flexi Plus kan även användas utan indraget vatten.

Kontakta oss om du behöver flera toaletter i din installation, vi kan leverera system med tusentals toaletter av exakt samma typ som i kryssningsfartyg!

System Stormarknad är för transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar via rör i taket.