Referenser

Jets Vakuum AS startade försäljning av landbaserade vakuumtoalettsystem 1989. Sedan dess har Jets™ levererat tusentals toaletter till villor och fritidshus.

Bara på fritidsmarknaden har Jets™ sålt:

  • över 7000 kompletta anläggningar
  • över 3500 Biotankar
  • över 2000 slutna tankar
  • över 50 gråvattenreningsanläggningar sedan lansering 2011

Referens Grindafjell
Grindafjell – Vang i Valdres – Norge

Installerat: från 2010
Typ av anläggning: Källseparerande
Antal hytter: 30 hittills, 485 hyttetomter är planerat för utbyggnad.
Längd rör: Mindre anläggningar, lokalt för varje tomt.
Typ av pumpenhet: 1 per hytte. Med separat gråvattenrening.
Varför vakuum: Området blev godkänt som hyttefält under förutsättning att det skulle installeras källseparerande, enskilda anläggningar. Jets™ levererar vakuumtoalett till sluten tank för svartvatten och Ecomotive™ reningsanläggning för BDT-vatten.

 

Referens Nakholmen
Nakholmen – Oslo kommune – Norge

Byggnadstyp: Gamla stugor från 1950-1960-talet.
Typ av anläggning: Vakuumtoalett till sluten tank
Antal hytter: Drygt 100
Längd rör: Mindre anläggningar, lokalt för varje tomt.
Typ pumpenhet: 1 per hytte
Antal toaletter/anläggningar: ca 30 levererade
Varför vakuum: Dyra hytter utan indraget vatten – ö utan utsläppstillstånd – endast torrdass.

Önskemål om ökad komfort.

 

Referens Uskekalven
Uskekalven – Bryne kommune – Norge

Installerat: 2009
Typ av anläggning: Hyttefelt
Antal hytter: 27
Lengde rör: ca 1000m
Typ av pumpenhet: 50MBA och 1 stk 15MB VOD
Antal toaletter: 27 st
Antal gråvattentanker: 27 st
Varför vakuum: Krav från kommunen om en gemensamhetsanläggning med utsläpp till en djupvattenledning till sjörecipient.

Referens Torvetua
Torvtua – Bergen – Norge (Pilotprojekt)

Installerat: 1998
Typ av anläggning: permanentboende enfamiljshus
Antal hus: 40 hus
Längd rör: ?
Typ pumpenhet: 195 MBA
Antal toaletter: ca 45 toaletter
Om projektet: Området ligger i ett naturskönt kulturlandskap utanför Bergen. Ett husägarlag byggde och baserade på miljö- och naturbesparande med vikt vid att tillvarata existerande terräng, vegetation och djurliv. Relativt små tomter men i gengäld är det stora gemensamhetsarealer med gräs och blandskog.

 

Referens Engeskaret
Engeskaret – Hareid kommune – Norge (Pilotprojekt)

Installerat: 1998
Typ av anläggning: hyttefält
Antal hytter: Ursprungligen ca 20 hytter, flera hytter har kopplats till allteftersom utbyggnad har skett i området, nu ca 30 hytter
Längd rör: ca 1,5 km
Typ pumpenhet: 50MBA
Antal toaletter: ca 30 st
Antal gråvattentankar: ca 30 stk
Varför vakuum: Terrängmässiga förhållanden (berg och dalbana), miljömässiga, krav på ett utsläpp till djupvattenledning till sjörecipient.