Referenser

Våra miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter har installerats på vitt skilda platser världen över. Du får gärna ta del av vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld nedan!

Referenser

Kontakta oss

Är du intresserad av våra produkter? Vill du att vi skickar dig mer information? Kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi snart till dig!

Kontakt

Information för kommuner

Har ni fått en ansökan om att godkänna en vakuumtoalett från Jets™ i er kommun? Här hittar ni all information ni behöver.

Även om det används ca en halv liter vatten vid spolning i toaletten är detta inte en vattentoalett. Systemen är uppbyggda för transport med hjälp av luft och vakuumet hanterar och transporterar avfallet.

Våra toaletter är därför vakuumtoaletter.

Dricksvatten

Vanliga vattentoaletter förbrukar upp till 6 liter vatten varje gång toaletten spolas. Vakuumtoaletter från Jets™ förbrukar upp till 90% mindre vatten än en vanlig toalett och ger också ett koncentrerat avfall. I områden utan kommunalt VA kan man därmed ha en ”vanlig” toalett och det dyrbara dricksvattnet kan användas för mer nyttiga syften än att spolas ner i toaletten. Den minskade mängden vatten i en vakuumtoalett gör det lättare att genomföra källsortering och livscykeltänkande.

Infektion och bakterier

Avloppsvatten består av bdt-vatten och svartvatten. Blandat, måste allt detta betraktas som avloppsvatten. Men genom att separera dessa två, samlar man och tar bort det farliga avfallet från toaletten och kan enkelt rena och återvinna bdt-vattnet lokalt på tomten. Källsepareringen minskar dramatiskt risken för infektion, eftersom 90% av föroreningarna och sykromsframkallande finns just i svartvattnet som du kör iväg. Bdt-vatten företräder 70-90% av den totala mängden avfall, men endast 10% av föroreningen! Utan svartvattnet kan bdt-vattnet uppnå en mycket högre grad av rening.

Kretslopp och källseparering

Källseparering av bdt-vatten, från handfat, dusch etc. separerat från avloppsvatten från en toalett är särskilt miljövänligt i kombination med en vakuumtoalett och lokal rening av bdt-vatten.

Renat bdt-vatten kan släppas ut i marken och bidra till en bibehållen grundvattennivå.

Det koncentrerade avloppsvattnet från vakuumtoaletten är en värdefull resurs, som kan utnyttjas t.ex. i produktion av bioenergi och gödsel.

Kontakta oss gärna för mer information.