Våra användningsområden

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ, som till exempel sluten tank.

Våra produkter

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank.

I kombination med vår gråvattenreningsanläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och som kräver minimalt med underhåll.

Visa produkter

Referenser

Vårt vakuumsystem och våra vakuumtoaletter har blivit en kostnadseffektiv, smidig och hygienisk lösning över hela världen. På kryssningsfartyg, bergstoppar, i kåkstäder och i Green Buildings – Här ser du ett urval av våra uppdrag.

Visa alla referenser
28 maj 2020

Världstoalettdagen – Lämnar ingen bortglömd

Kampanjen för Världstoalettdagen (som inföll den 19 november, 2020) hade fokus på att en toalett inte bara är en toalett. Den är en livräddare som bekämpar livshotande dödsfall. Den är…

Läs mer
30 nov 2019

Tar vakuum-innovationen till stormarknader världen över

Med ett konstant och kostnadseffektivt alternativ för att kunna hantera kondensvatten, gör Jets Vacuum AS avtryck på den globala marknaden för teknologi för stormarknaden. Med ett vakuumsystem oberoende av tyngdlagen,…

Läs mer