Referenser

Våra miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter har installerats på vitt skilda platser världen över. Du får gärna ta del av vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld nedan!

Referenser

Kontakta oss

Är du intresserad av våra produkter? Vill du att vi skickar dig mer information? Kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi snart till dig!

Kontakt

Sälj- och leveransvillkor

Standardvillkor
Dessa sälj- och leveransbestämmelser gäller där inte annat är avtalat. I övrigt gäller leveransbestämmelserna enligt NL (Just nu NL 09).

Beställning
Beställningen är bindande när köparen mottagit skriftlig orderbekräftelse från Jets Sverige AB.

Reklamation
Efter leverans är det köparens skyldighet att undersöka mottaget gods. Fel och skador som borde ha uppmärksammats vid inspektion skall göras skriftligt inom 8 dagar från mottagandet.
Fyll i denna blankett vid reklamation.

Betalning
Alla priser är exklusive mervärdeskatt. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras ränta med 1,2 % per påbörjad månad för förfallet belopp.

Egendomsförbehåll
Jets Sverige AB förbehåller sig egendomsrätten till anläggningen/varorna upp till köpesumman, med tillägg för eventuella räntor och omkostnader, fram tills anläggningen är till fullo betald. Jets Sverige AB kan ta tillbaka anläggningen om köparen inte uppfyller betalningskraven.

Leveranstid
Leveranstiden skall framgå av orderbekräftelsen. Jets Sverige AB ansvarar inte för ändringar av leveranstid som ligger utanför bolagets kontroll.

Försändelse / Transport
Godset sändes till den mottagningsadress och med det transportmedel som angetts i orderbekräftelsen.

Lagring / Driftsföreskrifter
Godset skall lagras på ett försvarligt sätt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter och anvisningar från Jets Sverige AB och aldrig nyttjas för annat än vad som är förutsagt.

Installation / Igångsättning
Anläggningen bör komma i drift senast 6 månader från leveransdatum.

Garanti
Garantitiden är 12 månader från fakturadatum till slutkund. Upptäckta fel som uppkommit under gällande garantitid, skall meddelas skriftligt till Jets Sverige AB utan dröjsmål. Försummas detta faller garantiansvaret bort. Ersättningsdelar levereras fritt fabrik. Delar som blir utbytta under garantitiden skall returneras till Jets Sverige AB.
Jets Sverige AB ansvarar inte för fel som uppstått på grund av oförsiktig, onormal användning, dålig tillsyn och underhåll eller andra omständigheter som ligger utanför Jets Sverige ABs kontroll.

Fyll i denna blankett vid retur.