Referenser

Våra miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter har installerats på vitt skilda platser världen över. Du får gärna ta del av vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld nedan!

Referenser

Kontakta oss

Är du intresserad av våra produkter? Vill du att vi skickar dig mer information? Kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi snart till dig!

Kontakt

Enskilt avlopp

Utforska kompletta avloppsanläggningar från Jets™

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppssystem för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank. I kombination med vår BDT-anläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och som kräver minimalt med underhåll.

 

Anlägga enskilt avlopp – förutsättningar & tillstånd

När du ska anlägga enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilka förutsättningar din tomt har. Avloppsanläggningen ska vara långsiktig, klara dina behov och även uppfylla myndighetskrav på rening som kan dyka upp i framtiden. Det lönar sig därför att lägga ner extra tid på en genomtänkt lösning. Miljökontoret i din kommun kan hjälpa dig med vad du behöver tänka på.

Det är förbjudet enligt lag att installera enskilt avlopp utan tillstånd. Du behöver göra en ansökan till kommunen innan du börjar bygga anläggningen. Här kan du se en lista över våra återförsäljare över hela Sverige som du kan kontakta för att bygga enskilt avlopp med Jets™ vakuumtoaletter.

 

Vad får du göra själv när du vill installera enskilt avlopp?

Du får köpa in material såsom septiktank eller rör vid installation av enskilt avlopp. Men kom ihåg att vara överens med din avloppsentreprenör vem som ansvarar för vad under bygget. Du får också installera vissa komponenter själv, dock riskerar du att inte få samma garanti som om entreprenören hade installerat anläggningen. Att gräva en provgrop eller ta jordprover är också tillåtet för fastighetsägaren.

Läs mer om tillstånd, regler och krav

Källseparerat och säkert system utan risk för smittspridning

Den största delen av avloppsvattnet som vi släpper ut från hus och stugor är gråvatten, så kallat BDT-vatten från bad, disk och tvätt. Svartvattnet, som är själva toalettavfallet, står för en väldigt liten del, men det är i detta vatten som de flesta föroreningarna och smittoämnena finns – som till exempel E-coli. Med ett källseparerat avloppssystem från Jets™ slipper du bekymra dig över detta och kan enkelt separera grå- och svartvattnet från varandra. Svartvattnet transporteras till en sluten tank, förbrännings- eller biotank som töms vid behov och gråvattnet renas i vår gråvattenreningsanläggning för att sedan infiltreras och återföras till grundvattnet. Det är en säker lösning för både hälsa och miljö.

 

 

Illustration över hur ett enskilt avlopp med Jets avloppssystem fungerar.

 

Kompletta produkter när du vill anlägga enskilt avlopp

Reningsverk, biotank eller skötselprodukter? Vad du än behöver är Jets™ ett tryggt val. Mer information om våra lösningar för enskilda avlopp hittar du genom att klicka på produkterna nedan:

Kontakta oss