Referenser

Våra miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter har installerats på vitt skilda platser världen över. Du får gärna ta del av vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld nedan!

Referenser

Kontakta oss

Är du intresserad av våra produkter? Vill du att vi skickar dig mer information? Kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi snart till dig!

Kontakt

Enskilt avlopp med komplett avloppsanläggning från Jets™

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank. I kombination med vår gråvattenreningsanläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och som kräver minimalt med underhåll.

  • Källseparerat avlopp med gråvattenreningsanläggningen Ecomotive A02 är tryggt och miljövänligt
  • Kräver minimalt med underhåll
  • Kostnadseffektivt

Källseparerat och säkert avlopp utan risk för smittspridning

Illustration över hur ett enskilt avlopp med Jets avloppssystem fungerar.

Den största delen av avloppsvattnet som vi släpper ut från hus och stugor är gråvatten, så kallat BDT-vatten från bad, disk och tvätt. Svartvattnet, som är själva toalettavfallet, står för en väldigt liten del, men det är i detta vatten som de flesta föroreningarna och smittoämnena finns, som till exempel E-coli. Med ett källseparerat avloppssystem från Jets™ slipper du dock bekymra dig över detta och kan enkelt separera grå- och svartvattnet från varandra. Svartvattnet transporteras till en sluten tank, förbrännings- eller biotank som töms vid behov och gråvattnet renas i vår gråvattenreningsanläggning för att sedan infiltreras och återföras till grundvattnet. Det är en säker lösning för både hälsa och miljö!

Källseparerat och säkert avlopp utan risk för smittspridning

Illustration över hur ett enskilt avlopp med Jets avloppssystem fungerar.

Den största delen av avloppsvattnet som vi släpper ut från hus och stugor är gråvatten, så kallat BDT-vatten från bad, disk och tvätt. Svartvattnet, som är själva toalettavfallet står för en väldigt liten del, men det är i detta vatten som de flesta föroreningarna och smittoämnena finns, som till exempel E-coli. Med ett källseparerat avloppssystem från Jets™ slipper dudock bekymra dig över detta och kan enkelt separera grå- och svartvattnet från varandra. Svartvattnet transporteras till en sluten tank, förbrännings- eller biotank som töms vid behov och gråvattnet renas i vår gråvattenreningsanläggning för att sedan infiltreras och återföras till grundvattnet. Det är en säker lösning för både hälsa och miljö!

Miljövänligt avloppssystem med låga driftkostnader

Med ett avloppssystem från Jets™ håller du kostnaderna nere samtidigt som du spar på miljön. Våra vakuumpumpar körs med ett batteri som kan laddas med hjälp av en solcellspanel. Vakuumtoaletterna har en behållare med 25 liter vatten (t.ex. regnvatten), som räcker till cirka 50 spolningar. Detta innebär att vår toalettlösning ger dig en mycket låg el- och vattenförbrukning. Samtidigt kräver gråvattenreningsanläggningen Ecomotive A02 minimalt med underhåll. Anläggningen behöver endast tömmas på slam en gång per år för permanentboende och en gång var femte år för fritidshus och sommarstugor. Du behöver dessutom aldrig tillföra några kemikalier då anläggningen är helt baserad på en biologisk process, vilket är ännu en miljövänlig aspekt.

Hög komfort med vakuumtoalett

Våra vakuumtoaletter är hygieniska och helt luktfria. De fungerar och ser ut precis som vanliga toaletter och är enkla att montera.

Alla våra produkter för ett komplett avloppssystem för enskilda avlopp

Mer information om våra lösningar för enskilda avlopp hittar du i vår broschyr eller genom att klicka på produktlänkarna nedan.