Kompletta vakuum- och toalettsystem

Med de fyra systemtyperna Standard, Flexi,  Flexi Plus och VIP har vi en lösning för dig som skall ha, från endast 1 toalett och upp til 15 toaletter. Flexi och Flexi Plus kan även användas utan indraget vatten. Kontakta oss om du behöver flera toaletter i din installation, vi kan leverera system med tusentals toaletter av exakt samma typ som i kryssningsfartyg!

System Stormarknad är för transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar via rör i taket.

Våra vakuumsystem:


System Stormarknad – vakuumsystem för butik

Enklare transport av kondensvatten.

Kondensvatten

Avloppssystem System Flexi Plus

Constant Vacuum System

CVS

Avloppssystem System Flexi

Vacuum On Demand

VOD

Avloppssystem System Standard

Vacuum On Demand

VOD