System stormarknad med upp til 15 interceptor-tankar och större pump

System Stormarknad – vakuumsystem för butik

Kondensvatten

Enklare transport av kondensvatten.

 Vakuumsystem för transport av kondensvatten

Transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar är ofta en tidskrävande, omständig och dyr process för många butiker.

Med Jets™ vakuumsystem är det möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt transportera bort kondensvatten – utan behov av avloppssystem i närheten av diskarna. Detta sker genom att man med en vakuumpump för bort kondensvattnet via rör i taket. Rören är mycket enkla att dra om, när man senare eventuellt önskar flytta en eller flera diskar.

 

Få komponenter

Vakuumsystemet består endast av tre komponenter:

  • Vacuumarator™ vakuumpump: skapar vakuum i rörsystemet och driver upp till 15 diskar per pump.
  • Interceptortank: behållare på 5 liter, monteras under diskarna och samlar upp kondensvatten.
  • Vakuumventil: monteras i taket ovanför disken. Vakuumventilen öppnar några sekunder för att tömma Interceptortanken när den är full. Kondensvattnet transporteras därefter till en gemensam uppsamlingstank eller central avloppsledning.

 

Fördelar med Jets™ System Stormarknad

  • Enkel & snabb installation – du behöver inte dra om hela ditt avloppsystem, enbart dra ett par rör för vakuumtransporten.
  • Kostnadseffektivt – du sparar pengar både i installation och drift
  • Driftsäkert
  • Flexibelt – Du kan enkelt anpassa vakuumsystemets lokalisering efter dina behov i butikslokalen, inte tvärtom.
  • Väl beprövat system

Här kan du läsa mer om vårt System Stormarknad!

System Stormarknad fungerar efter CVS-principen: Constant Vacuum System. Det innebär att rörsystemet hålls under vakuum hela tiden, inte bara när Interceptortanken är full.
Här kan du läsa mer om CVS-principen.