Ecomotive™ A02 – Reningsverk för gråvatten (BDT)

Optimal, miljövänlig avloppslösning

Att källseparera sitt avloppssystem behöver inte alls vara svårt!

Behovet att separera sitt avloppsvatten kommer sig ur viljan att skapa ett så absolut miljövänligt och hållbart avloppssystem som möjligt. Vårt reningsverk Ecomotive™ A02 skiljer gråvattnet (BDT) från svartvattnet och tar hand om dessa på olika sätt – vilket skapar en så optimal avloppslösning som möjligt. Inga tillsatser av kemikalier eller fosfor är nödvändiga – därmed hålls underhållskostnaderna nere till ett minimum. Ecomotive™ A02 har utvecklats i samarbete mellan Jets och Norges biovetenskapliga Universitet NMBU och är ett lika idealiskt reningsverk för dig med enskilt avlopp vid fritidshuset så väl som vid åretrunt-boendet!

Ecomotive™ A02:

 • Optimal lösning – skiljer gråvatten från svartvatten
 • Miljövänligt och hållbart avloppssystem
 • Minimala underhållningskostnader
 • Idealiskt reningsverk för enskilt avlopp

  Vill du veta mer om produkten?

  Ska vi skicka dess produktblad eller vill du att vi kontaktar dig personligen? Fyll i dina uppgifter och ev. meddelande nedan, så hör vi av oss!

  Visa intresse Kontakta oss

  Miljövänligt avloppssystem – så fungerar det 

  90% av det avloppsvatten vi idag släpper ut består av gråvatten/BDT-vatten, som är vatten från bad, disk och tvätt. Resterande 10% består av svartvatten från våra toaletter. I svartvattnet finns den absoluta merparten av skadliga närings- och smittämnen. Ecomotive™ A02 kombinerar rening av gråvatten, med separat uppsamling av toalettavfall. Med andra ord skiljer anläggningen på gråvatten och svartvatten på följande sätt:

   

  • Gråvattnet (BDT) samlas in, genomgår en reningsprocess och efter reningen kan gråvattnet tryggt återföras till naturen via en enkel infiltration i ett efterpoleringsdike.
  • Svartvattnet, dvs toalettavfallet förs till en separat sluten tank. Genom att isolera det skadliga avfallet och i kombination med den snålspolande mekanismen i Jets vakuumtoaletter, reduceras det skadliga avfallet med upp till 90% jämfört med avfall från en vanlig vattentoalett.

  Läs mer om vår lösning för enskilt avlopp här

  Enkel att montera 

  Självklart levereras gråvattenreningsanläggningen med en utförlig beskrivning och monteringsanvisningar, inklusive instruktioner för hur byggropen (för nedsänkningen av anläggningen) och efterpoleringsdiket ska vara konstruerat. I princip är det endast in och utloppsrör samt några elektriska komponenter som ska placeras rätt. I övrigt levereras anläggningen färdigfylld med filtermassa, klar att sänkas ner i byggropen och börja användas.

   

  Fler fördelar med Ecomotive™ A02

  • Anläggningen är helt oberoende av kemikalier (och därmed tömningsprocesser med kemikaliepumpar). Filtren i anläggningen består enbart av krossad sten och lättklinker – inget av detta behöver bytas ut.
  • Tömning, med hjälp av slamsugning, behöver endast ske en gång/år för ett permanentboende och vart 5:e år för fritidshus.
  • I kombination med en Jets vakuumtoalett uppfylls alla krav på ett modernt avloppssystem, vilket är det mest miljövänliga alternativet på marknaden.

   

  Vill du veta mer om vårt reningsverk Ecomotive™ A02? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Jets!