Om Gråvatten

Gråvatten skiljer sig från svartvatten genom att det innehåller avloppsvatten från bad, diskmaskin och tvättvatten och inte avloppsvatten från toaletter.

Risken för smittspridning via gråvatten är mindre än för svartvatten, men vattnet måste naturligtvis ändå renas. Ibland kan det räcka med att vattnet får rinna genom jordlagren ner till grundvattnet. Är marken däremot lerig måste vattnet ledas bort till reningsanläggning. I vårt sortiment finns Ecomotive A02 som är ett mycket effektivt och miljövänligt reningsverk för gråvatten.

Produkten skiljer gråvatten från svartvatten och tar hand om dessa på olika sätt vilket skapar en optimal avloppslösning. En annan fördel är att underhållskostnaderna blir låga då inga tillsatser i form av kemikalier eller fosfor behövs. Läs mer om Ecomotive A02 här.