Fler frågor & Svar

Kan man bygga på med fler toaletter senare?

Ja. Om du väljer vårt Flexisystem kan bygga ut med totalt fyra toaletter vid ett senare tillfälle. Med vårt Flexi+-system kan du bygga ut med totalt 15 toaletter.

Fördjupad information om olika system hittar du här.