Fler frågor & Svar

Finns det en lösning för gemensamt avlopp?

Jets vakuumsystem kan anpassas efter kundernas behov. Allt från en toalett i ett enskilt hus till 1000-tals toaletter i stora infrastruktur projekt. Källseparerade avloppslösningar med vakuum lämpar sig särskilt bra för samfälligheter med dåliga markförhållanden och hög skyddsnivå.

Läs mer om vakuumsystem för större byggnader här.