Fler frågor & Svar

Vad är ett BDT-avlopp?

BDT är ett samlingsnamn för bad- , disk- och tvättvatten och syftar på allt avloppsvatten som inte inkluderar toalettvattnet. Det är alltså vatten från t.ex. dusch, badkar, hand- och maskindisk, tvättmaskin samt vatten som används för städning av golv. Ett annat namn för BDT är gråvatten.

 

BDT-vatten behöver renas genom ett enskilt avlopp

Har du ett fritidshus med torrtoa eller toaletter som går till sluten tank? Då behöver du ett enskilt avlopp för BDT-rening. Det finns alltid en risk att vattnet innehåller skadliga bakterier, även om det inte är lika förorenande som toalettvattnet. Reningsverket behöver uppfylla vissa krav:

anläggningen ska ha kapacitet att rena gråvattnet beroende på hur många som bor i hushållet
det ska gå att leda bort det renade vattnet från anläggningen
anläggningen får inte ligga för nära grundvattnets högsta nivå eller dricksvattenbrunnar.

Du kan läsa mer om detta i Miljöbalken (1998:808).

 

Ecomotive™ är ett perfekt BDT avlopp för fritidshus och året runt-boenden

Med reningsverket Ecomotive™ A02 från oss på Jets får du en idealisk och miljövänlig avloppslösning. Ecomotive™skiljer BDT-vattnet från toalettvattnet och tar hand om dessa helt utan kemikalier eller fosfor. På så vis får du billigare underhållskostnader. Perfekt för enskilda avlopp vid såväl året runt-boenden som fritidshus.