Fler frågor & Svar

Vad är gråvatten?

Gråvatten, även BDT-vatten kallat, skiljer sig från svartvatten genom att det innehåller avloppsvatten från bad, diskmaskin och tvättvatten och inte avloppsvatten från toaletter. Gråvatten är med andra ord avloppsvatten från hushållet, minus toalettavloppet.

 

Minskad risk för smittspridning via gråvatten

Risken för smittspridning och förorening via gråvatten är mindre än för svartvatten eftersom de flesta bakterier och förorenande ämnen finns i toalettavfallet. Det finns trots allt en liten risk att smittoämnen och biologiskt material kan förorena dricksvatten, diken, åar och sjöar. Ha därför koll på var din och grannens dricksvattenbrunn är placerad.

Gråvattnet måste renas i någon form av biologisk behandling och det är viktigt att det går att leda bort vattnet. Ibland kan det räcka med att vattnet får rinna genom de naturliga jordlagren ner till grundvattnet. Är marken däremot lerig kan det vara svårt att infiltrera vattnet och detta måste då ledas bort till reningsanläggningen på annat vis. Lösningen heter Ecomotive A02.

 

Reningsverk för gråvatten från Jets™️

Ecomotive A02 är ett mycket effektivt och miljövänligt reningsverk för gråvatten. Produkten skiljer gråvatten från svartvatten och tar hand om dessa på olika sätt vilket skapar en optimal avloppslösning. En annan fördel är att underhållskostnaderna blir låga då inga tillsatser i form av kemikalier eller fosfor behövs. Läs mer om Ecomotive A02 här.

 

Ecomotive A02 egenskaper

  • Effektivt och miljövänligt reningsverk för gråvatten
  • Låga underhållskostnader
  • Optimal avloppslösning