Fler frågor & Svar

Vad är källseparering?

Källseparering är när du delar avfallet från toaletten (svartvatten) från resten av avloppsvattnet från exempelvis vask och dusch (gråvatten) för separat behandling.

Läs mer om enskilda- och källseparerade avlopp här.