Fler frågor & Svar

Behöver jag ström för att installera en vakuumtoalett från Jets™?

Någon typ av ström behövs, men vi har lösningar för både 12V och 230V.

Läs mer om kompletta vacuumsystem här.