I år har kampanjen för Världstoalettdagen (som infaller den 19 november, 2020) fokus på att en toalett inte bara är en toalett. Den är en livräddare som bekämpar livshotande dödsfall. Den är ett värdighetsskydd som ger säkerhet och integritet för alla, särskilt för utsatta kvinnor och flickor. Det här är en produkt som skapar möjligheter, för genom att förbättra folks hälsa har de möjlighet att gå i skolan och bli mer produktiva. Hur kan någon lyfta sig ur fattigdom utan sanitet? Vi måste öka tillgången till säkra toaletter och inte lämna någon bortglömd.
Construction and public

FN:s världstoalettdag har valt ”Lämnar ingen bortglömd” (”Leaving no one behind”) som årets tema, vilket återspeglar löftena om 2030-agendan för hållbar utveckling: Att säkerställa tillgänglighet och en hållbar hantering av sanitet och vatten för alla människor fram till 2030 (Hållbar utveckling mål nummer 6).

4, 2 miljarder människor lever utan säker sanitet idag. I och med att det redan är 2020 närmar sig FN:s tidsfrist snabbt. Uppgifter tyder på att för att uppnå allmän tillgång till grundläggande sanitetstjänster till 2030, skulle det krävas en fördubbling av den nuvarande årliga utvecklingen. Snabbare framsteg krävs särskilt i de minst gynnade samhällssegmenten.

Click here to learn more about our solutions for aid and relief operations.

Den första vakuumtoaletten i Mumbais slumkvarter

I Indien har JetsTM representant Samatech installerat den första vakuumtoaletten någonsin i ett slumområde. De flesta av Mumbais slumtoaletter är inte anslutna till de viktigaste avloppsledningarna på grund av deras geografiska läge och de smala gränderna. Som ett resultat av detta går den största mängden avloppsvatten som alstras i slummen i Mumbai obehandlat direkt ner i haven och har gjort Mumaihavet till det mest förorenade havet i världen. Förekomsten av skadliga organismer i vattnet har nått en alarmerande nivå, vilket har resulterat i en allvarlig ökning av vattenburna sjukdomar.

Click here to learn more about our public toilet solutions.

JetsTM vakuumtoalettsystem möjliggör att avfallet kan transporteras uppåt till reningsverket.

Samatech introducerade slum-vakuumtoaletten för att uppmärksamma detta problem. ”4 toaletter”-projektet färdigställdes 2017 och kopplades framgångsrikt ihop med huvudavloppsledningarna. Eftersom vakuumsystemet inte är beroende av tyngdkraften, var det möjligt att transportera avloppsvattnet till avloppsreningsverket, trots den högre höjden och den utmanande utformningen av bebyggelsen. Detta var första gången som staden fick ett avlopp från en lågt belägen slumtoalett som inte riktades rakt ut i havet, utan till ett reningsverk.


”Denna toalett sparar en enorm mängd vatten, förebygger att avfallet hamnar i havet, skyddar slumområden från vattenburna sjukdomar och dessutom, kopplar avloppet till avloppsreningsverket.”

– Akshat Gupta, grundaren av Samatech


Genom att använda stora mängder luft för att transportera bort avfallet, så innehåller vakuumtoaletten också de luftburna patogenerna, vilket ytterligare bidrar till en förbättrad hygien. Nya forskningar har visat att konventionella spoltoaletter sprider stora mängder luftburna bakterier så som ecoli, när de spolas. Vakuumtoaletter, å andra sidan, sprider inte dessa skadliga patogener alls. Att i huvudsak använda luft för att spola toaletten innebär också en drastisk minskning av vattenförbrukningen. Den minimala vattenanvändningen sparar upp till 90% jämfört med en konventionell spoltoalett. JetsTM vakuumtoalettsystem kan transportera avfall uppåt till avloppsreningsverket.

Vakuumtoalett – En värdefull investering

Akshat Gupta, grundaren av Samatech, som kom på denna idé säger:

”Även om toaletten använder minsta mängden el är byggnadskostnaderna en viktig faktor. Med denna toalett sparar man stora mängder vatten, förhindrar att avfall leds ut i havet, skyddar slumtätheten mot vattenburna sjukdomar och ansluter också till avloppsreningsverket. Med hänsyn till dessa faktorer bör denna teknik också användas på andra områden.”

Brihanmumbai Municipal Corporation (MBC) kommer att underhålla toaletterna tillsammans med en samhällsbaserad organisation.


Fakta


• 4, 2 miljarder människor lever utan säkerställd sanitet – det är mer än hälften av den globala populationen
• 673 miljoner människor utövar sina behov ute i naturen världen över
• Globalt använder minst 2 miljarder människor en dricksvattenkälla som är förorenad med avföring
• Otillräcklig sanitet uppskattas orsaka 432 000 diarrédödsfall varje år och är en viktig faktor till tarmmaskar och trakom
• Barn under fem år som bor i länder som drabbats av en utdragen konflikt är i genomsnitt nästan 20 gånger mer benägna att dö av diarrésjukdomar orsakade av brist på säkert vatten, sanitet och hygien än av direkt våld.
(UNICEF 2019)

Källa: worldtoiletday.info

Artikelkällor: www.worldtoiletday.info/, www.unwater.org/, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6, www.freepressjournal.in/cmcm/mumbai-to-get-its-first-ever-vacuum-toilet