Jets™ vakuumsystem kan utan problem hantera långa transportvägar, även där rören är installerade horisontellt. Du kan placera dina kylar där de passar bäst, oberoende av avlopp i golvet och rör. Kondensvattnet lyfts upp och transporteras genom rör i taket.

  • Skräddarsytt efter dina behov
  • En smartare lösning
  • Pålitligt system

Bortforsling av kondensvatten – huvudsida

JetsTM principer för stormarknader

Leave a Reply