Tar vakuum-innovationen till stormarknader världen över

30 november, 2019

Med ett konstant och kostnadseffektivt alternativ för att kunna hantera kondensvatten, gör Jets Vacuum AS avtryck på den globala marknaden för teknologi för stormarknaden.

Med ett vakuumsystem oberoende av tyngdlagen, är ett stort byggnadsprojekt inte längre nödvändigt när affärer, frysar och kylar ska designas om. Jets Vacuum AS har utvecklat en flexibel lösning för att kunna hantera kondensvatten på, där placeringen av golvavloppen inte längre behöver tas hänsyn till.

Kondensvattnet samlas i en platt samlingstank på golvet. När systemet registrerar att tanken är full, forslas vattnet till taket genom ett smalt vakuumrör vidare till ett vanligt avlopp.

Klicka här för att läsa mer om vårt förenklade kondensbortforslingssystem för stormarknader och affärer.

Ladda ner vår broschyr här.

Att flytta avlopp i golvet för kyl- och frysboxar betyder i regel avstängda delar av en affär och är en kostsam byggnadsprocess. Genom att slippa riva upp golv och borra genom betong, ger Jets™ system en betydligt mer kostnadseffektiv, renare och snabbare process.

Bevisad teknologi

Jets™ Vacuum AS har decennier av erfarenhet av att vara marknadsledande i vakuumsanitära-system och avloppshantering för segment som fartyg, järnväg och byggnader. Vakuumtekniken med Jets Vacuumrator™ är mångsidig in i minsta detalj och har utvecklats till en effektiv, ny lösning, som skapat intresse från stormarknader världen över. Kondensvatten-hanteringssystemet har redan visat sig vara ett framgångsrikt koncept för det norska innovationsföretaget, med stora internationella stormarknader som implementerar Jets™ lösning.

”Enkelheten i konceptet och kvaliteten i Jets™ komponenter säkrar en smidig och problemfri installation.” Steven Kempton, rörmokare på Spar Straumane-projektet

Flexibilitet nyckeln till Spar Straumane

Butiksplaneraren för H.I. Giörtz, Svein Arild Endal, vet vilka utmaningar som stormarknader möter när de bygger om sina butiker. ”Det är inte alltid möjligt att installera nya rör eller avlopp i golvet och konceptet från Jets™ är en smidigare lösning,” säger han.

Endal var en av beslutsfattarna när Jets™ valdes för Spar Straumane, en del av den internationella Spar-gruppen. Under en omfattande ombyggnation 2018 installerade butiken Jets™ system för att hantera kondensvattnet från alla butikens frys- och kyldiskar.

Att transportera kondensvatten till ett vanligt avlopp är en flexibel lösning för butiken, även där avlopp inte finns tillgängliga. En enda Vacuumrator™-pump kan serva upp till 15 dräneringspunkter.

Problemfri installation

”Trots att detta var vårt första Jets™-stormarknadsprojekt fungerade installationen väldigt enkelt.” säger Steven Kempton, rörmokare vid Svein Roppen AS.

Den lokala entreprenören genomförde installationen av det nya systemet i Spar Straumane. ”Det finns några viktiga riktlinjer att följa för att säkerställa att systemet fungerar smidigt, men allt vi behövde veta fanns till hands innan vi började. Dessutom var Jets™ tillgängliga för fortsatt stöd under hela installationen.

Eileen Brandal, försäljningschef för Jets™ stormarknadsavdelning, träffade kunden för att diskutera deras önskemål.

Brandal hade sedan ett möte med deras entreprenör där de gick igenom hela projektet tillsammans. Detta säkrade att de hade allt de behövde för att installera ett system skräddarsytt efter kundens behov.

”Detta fantastiska teamwork tillsammans med Jets™ förenklade konceptet och komponenterna av hög kvalitet säkrade för en smidig och problemfri installation,” fortsätter Kempton. ”Det här betyder att vi hade möjlighet att sätta in systemet och få igång det lagom till nyöppningen av butiken, trots ett väldigt tajt schema.”

Global potential

”Den globala potentialen är enorm”, säger Øystein Djupvik och Eileen Hareide Brandal, försäljningschefer för Stormarknadsavdelningen. ”Att utveckla det här systemet för stormarknader har lönat sig, och vi förväntar oss en riktigt god tillväxt.”

Antalet stormarknader som använder Jets™ system har ökat, från mindre än 150 till mer än 1200 de senaste åren, och enligt försäljningsavdelningen är detta bara början: ”Genom vår marknadsundersökning har vi identifierat en stor potential och efterfrågan och är redo att introducera vårt system för nya marknader.”

Livscykel-besparingar

Vacuumarator™-pumpen är ända in till sin kärna känd för sin tillförlitlighet. Tillsammans med smidigheten och flexibiliteten av framtida renoveringar eller ombyggnationer av en butik, ger det betydande livscykel-besparingar.

”Vi är jätteglada att kunna erbjuda en lösning som verkligen gynnar kunden genom hela produktens livscykel,” sammanfattar Djupvik.

Projektdetaljer

  • Typ av projekt: Ommodellering av stormarknad
  • Utmaning: Att flytta kylar och frysar skulle normalt innebära stora byggarbeten för att dra om avloppen för butikens nya design
  • Jets™ lösning: Ett tyngdkrafts-oberoende vakuumsystem som inte är beroende av avloppens placering i butiken
Visa alla referenser