Universitetet som sparar över 2 miljoner liter vatten varje vecka

Uninove-universitetet har omkring 26 000 studenter, vilket genererar omkring 60 000 toalett-spolningar varje dag – i en stad där vatten är en lyxvara. När universitetet skulle renoveras såg sig ledningen om efter en effektivare sanitetsteknologi än den traditionella toaletten för att kunna spara vatten och pengar. De fann Jets™.

Enorma utmaningar mötte jättestaden São Paulo. Invånarna hade redan upplevt svåra vattenbegränsningar och det blev skrämmande tydligt vilken dyrbar källa vatten faktiskt är. Infrastrukturen för vatten och avlopp är klart överbelastad i den största staden på det västra halvklotet. Genom att använda mindre än 1 liter vatten per spolning reducerar Jets™ vakuumsystem volymen vatten och avlopp kopplat till toalettspolningar upp till anmärkningsvärda 90 %. Detta gör lösningen framtidssäker, då det möjliggör drift även under perioder med allvarliga vattenbegränsningar.

Färre problem

På universitetet upplevde servicepersonalen även återkommande problem med igentäppning och vandalisering av toaletterna. Om en toalett var blockerad var en hel grupp av toaletter ur funktion tills problemet kunde lösas.

Med Jets™ vakuumtoalettsystem innebar vakuumet i rörsystemet att en blockerad toalett inte påverkade de andra toaletterna. Studenterna och fakulteten vid Uninove-universitetet kommer att uppleva en stor nytta eftersom Jets™-toaletterna resulterar i mycket färre problem med att anläggningarna är ur funktion.

Kostnadseffektivt

Som läget ser ut för många utbildningsinstitutioner, var budgeten för renoveringen begränsad. Dock så övervägde behovet av renoveringen av badrummen kostnaden för projektet. Detta satte press på att hitta en lösning som skulle få finansieringen att vara logisk. Med Brasiliens höga vattenpriser får universitet och stora institutioner betala ökade vattenräkningar på grund av det stora antalet människor som använder toaletterna på daglig basis. Den låga vattenkonsumtionen med Jets™ system innebär att deras ROI-tid är anmärkningsvärt kort. Faktum är att universitetets kostnad för Jets™ system betalade för sig självt på bara 15 månader enbart tack vare den reducerade vattenkostnaden.

En miljon liter vatten sparas var tredje dag

Universitetets vattenanvändning från toalettspolningar reducerades från 420 000 liter vatten till enbart 60 000 liter per dag. Den dagliga kostnaden för vatten minskade från 1 800 dollar till bara 320 dollar. Den korta återbetalningstiden och efterföljande nettobesparingar från vakuumsystemet gjorde Jets™ till ett utmärkt val för ett universitet med en begränsad budget.

Enbart detta system sparar mer än 1 000 000 liter vatten var tredje dag.– Ja, det innebär en besparing på en miljon liter vatten var tredje dag!

Renoveringen 2007 av universitet med Jets™ system gav tillbaka för investeringen på bara 15 månader.

Projektdetaljer

  • Typ av projekt: Stort universitet med 26 000 studenter
  • Utmaning: Brist på vatten och höga vattenräkningar
  • Jets™ lösning: Med vakuumteknologi reduceras vattenkonsumtionen från 420 000 liter till bara 60 000 liter per dag
Visa alla referenser