Turistvägar visar hållbara Jets™-lösningar

Den 16 juni 2012 öppnades Norges nationella turistvägar av Norges transportminister. En av de mest spektakulära stigarna i turistvägsprojektet är Trollstigen. Här tillhandahåller Jets™ en hög sanitetsstandard för bilisterna.

Avlägsna platser

Trollstigen stänger på vintern, men under högsäsongen sommaren, stannar så många som 500 000 personer här. Och precis som flera andra av attraktionerna är Trollstigen en avlägsen plats, långt bort från vattenförråd och avlopp, berättar säljchefen Magnus Holstad på Jets™.

”Oftare än sällan finns det ingen tillgång till kommunalt vatten och avloppsanslutningar på de här vägarna. Brunnar borras för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppsvattnet samlas i en behållare. Kombinerat med hur många som använder badrummen, är vatten och avloppsvatten en verkligt tuff utmaning för servicebyggnaden under turistsäsongen.

Genom att använda vår vattensparande vakuumtoalett har administrationen för Statens Vägar reducerat vattenkonsumtionen och volymen av avloppsvatten med 80 – 90 %. För det första bidrar detta till en mycket bättre användning av den ofta begränsade vattentillgången. För det andra ökar det kraftigt tömningsintervallen för att hålla tankar, vilket innebär lägre tömningskostnader”, säger han.

Hög standard

Även fast de reducerar volymen för vatten och avlopp erbjuder vakuumtoaletter precis samma användarbekvämlighet som vanliga toaletter. Den enda skillnaden är att användarna upplever att Jets™ toaletter använder väldigt lite vatten. Endast en liter per spolning för att vara exakt, i jämförelse med åtminstone sex liter för en traditionell toalett. Genom att använda vakuum, är spolningsprocessen precis lika hygienisk och effektiv som förväntat. Med andra ord är de tekniska fördelarna med att använda vakuumtoaletterna inte på bekostnad av bekvämligheten för användaren, menar Holstad.

”Servicebyggnaden på Trollstigen har både vattentillgång och ström, men på andra platser har Administrationen för Allmänna Vägar fått uppleva till fullo hur vakuumtoaletter kan erbjuda samma komfort som hemma, varsomhelst. Vid Flotanes rastplats vid Aurlandsfjället till exempel, förser solpaneler den ström som behövs för både toalettsystemet och annan utrustning. Utan ström, vatten och avlopp är det ganska utmanande att bygga en rastplats med toaletter vid sidan av en väg som är isolerad som den här och använda traditionell teknologi. Men våra produkter är kapabla att tillmötesgå precis den här typen av utmaningar”, menar Holstad.

Visningsexemplar

Med en halv miljon besökare från hela världen kan den nya servicebyggnaden vid Trollstigen snabbt bli ett värdefullt visningsexemplar för Jets™. Och det är inte den första byggnaden som erhåller den effekten för Jets™:

”Ett väldigt bra exempel är Norska Paviljongen vid 2010 års världsutställning i Shanghai, som var utrustad med våra toaletter. Reduceringen av vatten gick inte obemärkt förbi. Men det känns bra att kunna demonstrera hur våra produkter kan bidra till att lösa den här typen av utmaningar även hemma i Norge, i de här fantastiskt väldesignade byggnaderna vid turistattraktioner med så många besökare. 2010 års världsutställning varade bara i ett år, medan Trollstigen-byggnaden är ’ett monument som kommer att stå kvar in i framtiden’, för att citera Transportministerns tal vid öppningsceremonin.”

Naturligtvis uppskattar vi Administrationen för Allmänna Vägars beslut att använda JetsTM teknologi både vid Trollstigen, som kommer att vara ett internationellt visningsexemplar i många år framöver, och vid andra servicebyggnader vid Turistvägar-projektet”, säger Holstad.

Totalt 18 vägar är en del av Turistvägar-projektet, ett prestigefyllt åtagande i vilka magnifika utsiktsplattformer och servicebyggnader har konstruerats nära kända attraktioner. Vid flera av dessa har Administrationen för Allmänna Vägar dragit stor fördel av att använda Jets™ sanitetssystem som levereras av lokala VVS-företag nära attraktionerna.

Servicebyggnaden vid Stegasteins utkiksplats. Den är designad av arkitekterna Todd Saunders och Tommie Wilhelmsen. 

Projektdetaljer

  • Typ av projekt: Allmänna toalettfaciliteter med upp till 500 000 besökare per säsong
  • Utmaning: Platser utan tillgång till allmänna avlopp och begränsad vattentillgång.
  • Jets™ lösning: Genom att reducera vattenkonsumtionen med upp till 90% kan hålltankar klara av volymen med färre tömningstillfällen
Visa alla referenser