Norsk vakuumteknologi i Munch-museet

Det nya Munch-museet i Oslo, Norge, öppnade för allmänheten 2020. Här kommer vi att kunna uppleva det norska kulturarvet i unika omgivningar. Det är inte bara norsk innovation och historia som visas i de stora gallerierna; I byggnadens sanitetssystem är det världsledande norsk miljöteknik som har använts.

Den spanska arkitektfirman Herreros Arquitectos vann tävlingen om att designa landmärkesbyggnaden. Museets 26 000 kvadratmeter, fördelade på 16 våningar, kommer att hålla konstsamlingar av Munch, Stenersen, Amaldus Nielsen och Ravensberg, liksom olika internationella utställningar.

 

Skyddar kulturella skatter

Norska och internationella kulturella skatter måste skyddas på bästa möjliga sätt.

”Även om vattenläckor var extremt osannolikt, kunde inte kunden riskera det”, säger VVS-ingenjören Nicolai Håbesland i Multiconsult. Tillsammans med tre andra företag ansvarar Multiconsult för projektets konstruktion.

”Vatten och avloppsrör från de planerade toaletterna kunde inte läggas i golvet ovanför utställningsområdena på grund av risk för läckor”, säger han. ”Därför kontaktade vi Jets™ Vacuum AS och det blev tydligt att med företagets vakuumlösning kunde byggnadens utformning förbli oförändrad.”

Vakuumlösningen

”Med Jets vakuumteknologi kan rören lyftas till taket istället för att läggas i golven”, förklarar försäljningschefen, Magnus Holstad, på Jets™ Vakuum AS. ”Vi är stolta över att kunna leverera en teknisk lösning till denna moderna och innovativa byggnad, som eliminerar kostnaderna och besväret med att behöva flytta toaletterna.”

Energi-effektivt

Vakuumtoaletter använder bara en liter vatten per spolning.

”Även om vattenbesparing inte var en avgörande faktor i det här projektet, behöver man ta i beaktande att allt vatten som kommer in och ut ifrån en byggnad måste tas om hand – och det kräver energi”, understryker Holstad.

Det nya Munch-museet är byggt som ett passivhus med ett stort fokus på energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Det är ett framtidsbyggt pilotprojekt och får finansiering från det norska statliga bolaget Enova.

Mindre vatten och avlopp

”Vissa hävdar att en minskad vattenförbrukning bara är en överflödig bonus i en stad som Oslo, med tanke på tillgången till vatten, men då måste man komma ihåg de betydande besparingar man får tack vare lägre energiförbrukning och färre rörledningar”, säger Holstad direkt. ”Naturligtvis är fokus på minskad vattenförbrukning större i länder med begränsad tillgång till dricksvatten, men även i Norge kan vi se att en minskad vattenförbrukning är en nyckelfaktor i landets övergripande resurshantering,” understryker han.

När det nya Munch-museet öppnar år 2020, är det med Norges vakuumteknologi i byggnadens sanitetssystem.

Klimatet och framtiden

Vi förbrukar enorma mängder energi för att rena vatten till dricksvatten – bara för att sedan spola ner detta dyrbara vatten i toaletten! Dessutom måste allt vatten vi förbrukar hanteras och rengöras efter att det nått ett avloppssystem som redan är under högt tryck. ”Utan tvekan ger minskade vatten- och avloppsvolymer betydande energibesparingar”, förklarar Holstad entusiastiskt.

”Vakuumtoaletter minskar vattenförbrukningen med upp till 90 % utan att på något sätt kompromissa med komforten”, avslutar han med ett leende.

Projektdetaljer

  • Typ av projekt: Museum
  • Utmaning: Höga krav på effektiva energilösningar, så väl som en icke existerande risk för vattenläckor över utställningarna
  • Jets™ lösning: Genom att använda vakuum, kan rören gå genom taket och ledas bort från utställningarna utan att man behöver flytta toaletterna
Visa alla referenser