Hur innovativ vakuumteknologi hjälper Bloombergs europiska huvudkontor att bli världens mest hållbara kontorsbyggnad

Genom att förflytta gränserna för hållbarhet sätter Bloombergs europeiska huvudkontor i London den nya standarden för hur en kontorsmiljö kan vara. Ett kompromisslöst fokus för att minimera byggnadens miljöpåverkan har lett till innovativa lösningar och 99.1 % poäng från världens ledande hållbarhetsbedömningsmetod för byggnader, BREEAM. Detta anmärkningsvärda resultat gör att Bloomberbyggnaden förtjänar rätten att bli kallad världens mest hållbara kontorsbyggnad.

De hyllade arkitekterna Foster + Partners fick utmaningen att realisera ambitionerna från klienten, Michael R. Bloomberg, som prioriterade hållbarhet från start. Grundaren av finansiell teknik och mediegiganten Bloomberg L.P. hade en klar vision om vad han ville uppnå och säger:

”Vi tror att miljövänliga metoder är lika bra för affärerna som för planeten. Från dag ett såg vi till att förskjuta gränserna för hållbar kontorsdesign – och ville skapa en plats som engagerar och inspirerar våra medarbetare.”

Ett innovativt, komplext system för vattenbesparing är nyckeln till byggnadens hållbarhetsstrategi, som innehåller gråvattenåtervinning, vakuumsystem, regnvattenuppsamling, vattenbehandling och återanvändning.

Klicka här för att lära dig mer om våra green building-lösningar

Ett stort antal koncept utforskades och testades under utforskningsfasen och för saniteten valdes, efter en tävlingsprocess, vakuumlösningarna från Jets Vakuum AS. I kommersiella byggnader står toaletter och urinoarer för ungefär 60 % av den totala vattenförbrukningen. Detta innovativa toalettvakuumsystem, utvecklat i Norge, använder upp till 90 % mindre vatten per spolning jämfört med vanliga toaletter. Med 4 000 medarbetare och över 500 toaletter och urinoarer, är bara denna lösning tillräcklig för att markant reducera Bloomberg-byggnadens miljöpåverkan.

Avancerade vattenbesparingslösningar

Men, trogna sin vision om att ta hållbarhet så långt som det bara är möjligt, tar Bloombergbyggnaden sina vattenbesparings-satsningar ytterligare ett steg. Genom att samla regnvatten från taket av byggnaden såväl som att samla avtappning från kyltornet och vatten från bassänger och duschar, tillhandahåller vattenåtervinningssystemet allt vatten som behövs för att driva spolningarna från vakuumtoaletterna. Resultatet av detta är att denna ödmjuka jätte till byggnad, med sina 1.1 miljoner kvadratmeter stora kontors- och detaljhandelsytor inte spolar ner en enda droppe elbaserat vatten i toaletten.

Att använda vakuumsystem har ytterligare fördelar utöver att möjliggöra en extremt låg vattenförbrukning. Vakuumdränering är inte beroende av gravitationen; detta, tillsammans med den smala rördiametern, ger stor flexibilitet vid både placering och installation.

Outstanding BREEAM

Under BREEAM-uppdraget, uppmärksammades och belönades vakuumdräneringen med extra poäng för innovationen. Byggnaden rankades som ”Outstanding” med 99.1 % poäng – den högsta poäng som någonsin getts till en stor kontorsutveckling.

Bloombergbyggnaden är ett landmärke; inte bara som en karaktäristisk arkitektur i Londons finansiella distrikt, men också som en ny standard för hållbara kontorsbyggnader över hela världen.

Under BREEAM-updraget, uppmärksammades vakuumdräneringen med extra poäng för sin innovation. Byggnaden belönades med den högsta poäng som någonsin getts till en stor kontorsutveckling.

Projektdetaljer

  • Typ av projekt: 1, 1 miljon kvadratmeter stor kontorsbyggnad
  • Utmaning: Uppnå ambitiösa hållbarhetsmål och höga BREEAM-poäng
  • Jets™ lösning: Återvunnet regn- och gråvatten används för att spola vakuumtoaletterna utan att något vanligt vatten behövs
Visa alla referenser