En smartare lösning

28 november, 2019

Vakuumtoaletter använder luft istället för vatten för att transportera avfallet. Detta övertag reducerar signifikant vattenanvändningen, medan luftflödet driver iväg odörer och dramatiskt reducerar risken för att sprida luftburna och vattenburna patogener.

Rörläggningen är också mycket flexiblare, med möjlighet att lyfta den vertikalt.

Logistikkostnaderna för vattentransport och hanteringen av avfall bli lägre och en markant reducering i personaltimmar gör att du spar både tid och pengar.

Detta nya och smartare tillvägagångssätt till mobila saniteter blir möjliga med vårt eget utbud av robusta och pålitliga Vacuumrator™-pumpar.

 • Lägre vattenkonsumtion
 • Lägre risk för kontaminering
 • Lägre kostnader

Jets™ vakuumtoaletter (VC™)

 • Flexibel installation: Vertikala och horisontella rör
 • Använder bara 1 liter vatten per spolning, eller mindre
 • Kompakta 50 mm rör och slangar med 75 mm huvudledningar
 • Enkel underhållning och lång tid mellan servicetillfällena
 • Naturlig transportkapacitet genom användning av tillgänglig vakuumkraft

Traditionella toaletter (WC)

 • Tyngdkraftsberoende: Begränsade rörmöjligheter
 • Kräver 810 gånger mer vattenkapacitet än vakuumtoaletter
 • Minimum av 110 mm stora rör som tar upp värdefull installationsyta
 • Tyngdkraftsberoende transport innebär högre risk för igentäppning
 • Väldigt stor mängd vatten används för att transportera avfallet inom ett begränsat avstånd

Kemiska toaletter (bränsletank)

 • Avfallet behöver sugas ut enhet för enhet
 • Brist på spolning innebär att kemikalier krävs för att bli kvitt odörer
 • Inga rör innebär en rejäl begränsning av de inbyggda hållningstankarna
 • Total avstängning för pumputsugning vid regelbundna tillfällen
 • En begränsad tankvolym gör att lastbilar behöver ta sig förbi folkmassorna regelbundet
Visa alla referenser