Construction and public

Jets™️ är stolta över att kunna bidra till en mer hygienisk och tryggare tillvaro för människor världen över. I Indien har Jets™️ exempelvis bidragit till den första vakuumtoaletten någonsin i ett slumområde. Bristen anslutning till de viktiga avloppsledningarna har lett till att allt avloppsvatten från slummen hamnar direkt i havet, vilket har har gjort Mumaihavet till det mest förorenade havet i världen.

Ta gärna del av våra uppdrag inom construction and public nedan.

Kampanjen för Världstoalettdagen (som inföll den 19 november, 2020) hade fokus på att en toalett inte bara är en toalett. Den är en livräddare som bekämpar livshotande dödsfall. Den är…

Visa alla referenser