Septiktankar och mottagningssystem för avloppsvatten

Latrinavfallet, plus den lilla mängd vatten (0,5 l per spolning) som spolas ner i vakuumtoaletten, transporteras vidare till en mottagningsenhet. Tack vare den lilla mängd vatten som följer med toalettavfallet så behövs endast en mindre septiktank. Du kan välja att samla upp toalettavfallet i en sluten avloppstank, en biotank (för vidare kompostering) eller ett förbränningssystem. Vill du istället skicka avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet så fungerar det också.

Våra mottagningssystem:


Jets™ Biotank

För dig som ordnar avloppet själv.

Kompostering

Till avloppsnät

Till avlopp

Sluten tank 6000L

För nedgrävning.

Sluten tank

Sluten tank 3000L

För nedgrävning.

Sluten tank

Sluten tank 3000L – lågbygd

För nedgrävning.

Sluten tank

Sluten tank 2100L

Inte för nedgrävning.

Sluten tank