Ta bort beläggningar med Jets Descale Gel

Descale Gel från Jets™ används för att lösa upp kalk- och urinstensbeläggning i pump och rörsystem.

Descale Gel kan användas till allt från förebyggande till tuffa rengöringsjobb där tjocka beläggningar har byggts upp under lång tid.

I nya system eller efter att beläggningen har försvunnit, kan det desinficerande medlet Toilet Clean Plus användas för den dagliga rengöringen, detta motverkar ny uppbyggnad av urinsten, kalk och smutsbeläggning.

I större rörsystem används Descale Plus istället.

 

Descale Gel är tillgängligt i:

  • kärl om 5 liter
  • kärl om 10 liter

Användarinstruktion:

Under bearbetning!