Referenser

Jets™️ har levererat sina miljövänliga, flexibla och kostnadseffektiva avloppssystem och vakuumtoaletter över hela världen. Så som till stormarknader, festivaler, avlägsna turiststråk, fattiga kråkstäder, Green Buildings och på bergstoppar. Du kan läsa mer om vårt bidrag till en grönare, mer hygienisk och kostnadseffektivare värld i artiklarna nedan.