Fler frågor & Svar

Krävs kommunal tömning av avloppet?

De flesta kommuner kräver att slamtömning av slutna tankar sköts av deras upphandlade underleverantörer. Väljer man en lösning med Biotank så sköter man tömningen av denna själv till en egen kompost.