Fler frågor & Svar

Hur stor uppsamlingstank behöver man ha?

Vi räknar med att varje toalettbesök genererar 1L fekalier i tanken. För ett permanentboende med 5personer ger då en 6000L tank en tömning per år. För en fritidsfastighet kan man minsak volymen och då räcker oftast en 3000L tank långt. Tänk också på att olika kommuner har olika taxor för olika storlekar på tank. Välj därför en tank som gör att Ni få så mycket volym till lägsta möjliga kostnad.