Fler frågor & Svar

Hur mycket låter en vakuumtoalett från Jets™?

Våra vakuumtoaletter låter inte mer än en vanlig vattenspolande toalett. Många har erfarenhet av att vakuumtoaletter på exempelvis flygplan låter väldigt mycket, men det beror på en teknologi som bara används på flygplan. Däremot låter en vakuumtoalett annorlunda än vad man är van med. Det mesta av ljudet kommer från pumpen, och kan reduceras med hjälp av ljudisolering eller genom att placera pumpen i källaren exempelvis.