Stormarknad

30nov 2019

Med ett konstant och kostnadseffektivt alternativ för att kunna hantera kondensvatten, gör Jets Vacuum AS avtryck på den globala marknaden för teknologi för stormarknaden. Med ett vakuumsystem oberoende av tyngdlagen, är ett stort byggnadsprojekt inte längre nödvändigt när affärer, frysar och kylar ska designas om. Jets Vacuum AS har utvecklat en flexibel lösning för att […]

29nov 2019

Flytta kondensvatten med vakuum; effektivt, kostnadseffektivt och flexibelt. Genom att använda Jets™ vakuumteknologi transporteras kondensvattnet vertikalt till taket, vilket tar bort behovet att genomföra förändringar i golvet. När tiden är inne för nya förändringar i lokalen behövs inga varor täckas över, tidskrävande betongarbete eller traditionellt rörmokeri. Flexibel pumpning Skräddarsydd efter dina behov Enkel installation Läs […]

28nov 2019

Jets™ vakuumsystem kan utan problem hantera långa transportvägar, även där rören är installerade horisontellt. Du kan placera dina kylar där de passar bäst, oberoende av avlopp i golvet och rör. Kondensvattnet lyfts upp och transporteras genom rör i taket. Skräddarsytt efter dina behov En smartare lösning Pålitligt system Bortforsling av kondensvatten – huvudsida JetsTM principer […]

27nov 2019

Om du är van vid ett traditionellt tyngdkraftsbaserat system, behöver du förändra hela ditt sätt att se på vattentransport. Jets™ erbjuder möjligheten att dra rören uppåt och helt slippa utmaningarna med tyngdlagen. En elektronisk kontrollenhet styr systemet. När kondensvattnet inuti vattentanken når en viss förutbestämd nivå, triggar tankens nivåomkopplare att ventilen ska öppnas. Vattnet lyfts […]