Construction and public

28maj 2020

I år har kampanjen för Världstoalettdagen (som infaller den 19 november, 2020) fokus på att en toalett inte bara är en toalett. Den är en livräddare som bekämpar livshotande dödsfall. Den är ett värdighetsskydd som ger säkerhet och integritet för alla, särskilt för utsatta kvinnor och flickor. Det här är en produkt som skapar möjligheter, […]