Avloppssystem VIP – Vacuum if Present

VIP

Vacuum if present

Jets™ avloppssystem VIP (Vacuum-If-Present) är ett komplett sanitärt vakuumsystem för din sommarstuga eller året runt-boende, med delat eller enskilt avlopp. Systemet är genialiskt på det sättet att det endast aktiveras när en rörelsesensor, till exempel i badrummet, är aktiverad. Det betyder att systemet står i viloläge under övrig tid när du inte använder det.

Kräver din installation mer än 12m rör mellan toalett och pump? Då är detta vakuumsystem den bästa lösningen för dig!

 

Huvudkomponenter för avloppssystemet

Huvudkomponenterna i ett VIP Avloppssystem består av:

 • En avloppsvattenkälla, toalett, urinoar eller gråvattentank
 • En Vacuumarator™-dvs en vakuumpump med en vakuumsensor
 • En styrenhet, VTS
 • En rörelsesensor

Vid behov kan fler toaletter eller gråvattenenheter enkelt anslutas till avloppssystemet.

 

Installation av VIP-Avloppsystem

VIP-systemet installeras enligt principerna för VOD (Vacuum On Demand). Detta innebär att rörledningarna i systemet inte står under vakuum hela tiden, vilket säkerställer minimal energiförbrukning och gångtid.

Till VIP-avloppssystem kan du koppla upp till 15 toaletter. Viktigt är att Vaccumator™-pumpen ska stå på samma höjd, eller lägre ner, än toaletten som är placerad längst ner i systemet. Vakuumpumpen kan placeras bakom eller bredvid toaletten, eller i ett helt annat rum.

 

Ett VIP-system kan aktiveras på två sätt:

Aktiveringen sker med antingen en närvarogivare/rörelsesensor eller med en nivågivare.

 • Rörelsesensorn

  – registrerar rörelse, och skickar då en signal till VIP-styrenheten. Styrenheten startar i sin tur Vaccumator™-pumpen vid behov och producerar vakuum till en angiven vakuumnivå. Sensorn måste placeras i taket ovanför avloppsvattenkällan. Upp till 10 sensorer kan anslutas. En kabel med 4 ledare behövs för att ansluta givarna till styrenheten.

 • Nivågivaren i gråvattentanken

  – registrerar en viss angiven nivå i tanken, och skickar då – precis som rörelsesensorn – en signal till VIP-styrenheten. Styrenheten startar Vaccumator™-pumpen vilken i sin tur producerar vakuum till en angiven vakuumnivå.
  VIP-systemet får enbart installeras – dvs nivågivaren fungerar endast – om du i ditt fritidshus/villa har ett avloppssystem med rinnande vatten eller vattenförsörjning. Vattentrycket måste vara lägst 2 bar och får inte överskrida 7 bar.

Vaccumarator

En ultima- eller 15MB 230V-pump kan användas i ett VIP-system. Om en Ultima pump används måste kulan och tätningsringen installeras i Vaccumarator-tanksetet.